Kontakt

Zapraszamy do naszych biur we Wrocławiu:

  • Biuro na Ołtaszynie (Krzyki) – ulica Ametystowa 1/4, 52-215 Wrocław
  • Biuro na Złotnikach (Fabryczna) – ulica Kamiennogórska 88a, 54-033 Wrocław
  • kontakt telefoniczny: 505-525-262    lub   501-735-041
  • kontakt mailowy: info@atpbiuro.pl
  • Facebook: www.facebook.com/atpbiuro

 

 

ATP Usługi Księgowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ametystowej 1/4
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000 310833
Sąd Rejestrowy – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy w wysokości: 50.000 PLN w całości wpłacony.
NIP: 899-26-46-961   REGON: 020795219
IBAN: PL 87 1940 1076 3053 2212 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A.