Oferta

OFERTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZACYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ W FORMIE SPÓŁEK OSOBOWYCH

 

 • prowadzenie bieżącej księgowości (ryczałt, PKPiR, księgi handlowe)
 • opracowywanie polityki rachunkowości i instrukcji obiegu dokumentów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP i wyposażenia
 • rozliczenia z tytułu PIT i ZUS właścicieli i wspólników
 • ewidencja VAT, sporządzanie rejestrów i deklaracji typu VAT-7, VAT-7K
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 • przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych typu PIT-36, PIT-36L
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie analiz finansowych
 • bieżące doradztwo księgowo-podatkowe

 

 

OFERTA DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH (Spółka Akcyjna, Sp. z o.o., SKA)

 

 • bieżące prowadzenie pełnej księgowości
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP, wyposażenia
 • pracowywanie polityki rachunkowości i instrukcji obiegu dokumentów
 • adaptacja planu kont do informacji zarządczej
 • rozliczenia z tytułu podatku CIT i innych zobowiązań publiczno-prawnych
 • monitoring należności i zobowiazań
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń dla celów VAT
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 • sporządzanie sprawozdań na potrzeby NBP i GUS
 • roczne zeznania podatkowe CIT-8
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie analiz finansowych
 • raportowanie na potrzeby grupy kapitałowej
 • opracowywanie projektów budżetowych i kontrola kosztów
 • reprezentowanie klienta przez biuro rachunkowe ATP
 • bieżące doradztwo księgowo-podatkowe